Admissions Open 2018-2019

ISHWAR PARTHANA


Hey Prabhu anand data gyan humko Dijiye
Sighra sare durguno ko dur humse kijiye
Lijiye humko sarne me hum sadachari bane
Brahmachari dharmarakshak bir bratdhari bane
Ninda kisiki hum kisise bhul kar bhi na kare
Irsha kbhi bhi bhul kar bhi na kare
Satya bole jhut tayge mel apas me kare
Dibya jiban ho humara yas tera gaya kare
Jaye hamari ayu he prabhu lok ke upkar me
Hat dale hum kabhi na bhulkar apkar me
Kijiye hum par kripa ab aisi he parmatma
Moh mad matsar rahit hobe hamari atma
prem se hum gurujano ki nitya hi sewa kare
Prem se hum sanskriti ki nitya hi sewa kare
Yog bidya bramhavidya ho adhik payari hame
Bramhanistha papta karkae sarbahitkari bane

 


Stay in touch with your school, teachers and classmates
Quote of the Day
You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives. -Clay P. Bedford
Photo Gallery
Copyright © 2018 All Rights Reserved, Sant Shri Asaramji Bapu Gurukul, Gandhinagar,Bhopal